dinsdag, 15. januari 2008 - 22:04

Patiënt profiteert van nieuw geneesmiddelenbeleid

Den Haag

Om de geneesmiddelenvoorziening betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden, komt er meer competitie bij de verstrekking van geneesmiddelen. Betrokken partijen, zoals artsen, verzekeraars en apothekers, worden veel meer dan nu aangesproken op hun specifieke verantwoordelijkheden. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de wensen van de patiënt en komt er meer ruimte voor investeringen.

De geneesmiddelenvoorziening in Nederland is goed en de uitgaven voor farmaceutische zorg zijn relatief gematigd. Wel kunnen de kwaliteit en doelmatigheid omhoog en kunnen patiënten in toenemende mate profiteren van meer concurrentie in de geneesmiddelensector. Toenemende competitie moet gaan leiden tot lagere prijzen, betere dienstverlening en voorlichting en meer keuzevrijheid voor de patiënt. Ook komt er extra investeringsruimte voor nieuwe geavanceerde behandelmethoden en geneesmiddelen.

Dat is de kern van de langetermijnvisie geneesmiddelenvoorziening die minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met deze visie.

De visie wordt stapsgewijs uitgevoerd. Dit voorjaar wordt begonnen met het afbouwen van tariefregels voor apothekers en het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor meer marktwerking. Elke stap wordt geëvalueerd op beoogd effect en gevolgen.
Categorie:
Tag(s):