vrijdag, 4. januari 2008 - 15:38

Permanente controleteams langs parkeerplaatsen

Regio

Gedeputeerde Staten van Groningen, Friesland en Drenthe, alsmede de korpsbeheerders in de gelijknamige politieregio's worden opgeroepen om een extra inspanning te plegen voor de verbetering van de veiligheid van truckers. De CNV BedrijvenBond doet die oproep per brief aan genoemde bestuurders in het kielzog van de aankondiging van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat dat hij de parkeerplaatsen langs belangrijke routes beter wil beveiligen.

De CNV BedrijvenBond maakt zich als belangenbehartiger van werknemers in het beroepsgoederenvervoer zorgen - net als verzekeraars en brancheorganisaties - om de sociale veiligheid rondom het beroepsgoederenvervoer over de weg. Maar volgens de bond is de voorgestelde aanpak van de minister niet voldoende. Vooral ook omdat deze zich voornamelijk richt op het midden en zuiden van het land.
Ook langs de belangrijkste transportassen in het noorden (A7/A28) neemt de criminaliteit jegens vrachtwagenchauffeurs hand over hand toe. Parkeerplaatsen langs de A7, Joure - Nieuweschans, zijn steeds vaker doelwit van internationale criminele bendes die het hebben voorzien op kostbare vrachtwagenladingen. De veiligheid van chauffeurs, waaronder leden van de bond, is daarbij in het geding.

In het verlengde van het jongste initiatief van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, om 10 miljoen euro te spenderen aan verbetering van de veiligheid van parkeerplaatsen, pleit de CNV BedrijvenBond voor aanvullende middelen en inzet vanuit de (noordelijke) regio.

De bonden vragen met deze brief nadrukkelijk om een permanent politieteam zoals dit reeds actief en succesvol is in de zuidelijke provincies. Zodat de controledruk op halteplaatsen langs de hoofdtransport-assen in het noorden van het land substantieel toeneemt.
Provincie:
Tag(s):