vrijdag, 14. maart 2008 - 9:23

Perrontunnel station Hengelo krijgt ‘stemvork-model’

Hengelo

De gemeenteraad van Hengelo heeft ingestemd met het voorstel van ProRail om de perrontunnel van station Hengelo uit te voeren op basis van het ‘stemvork-model’. Dit model gaat uit van een 12 meter brede centrale tunnel die zich splitst in twee delen van 6 meter aan de noordzijde. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Naast de verbreding van de perrontunnel wordt in het project ook een grote luifel aan de zuidzijde gerealiseerd en wordt het bestaande stationsgebouw verbeterd. De toegang tot de perrons wordt sterk verbeterd door de aanleg van roltrappen en een nieuwe lift.

De uitvoering is een belangrijke kwalitatieve impuls voor het Centraal Station van Twente. De sfeer, comfort en veiligheid voor reizigers zal sterk verbeteren. Daarnaast vormt de nieuwe perrontunnel een veel betere verbinding tussen het centrum van Hengelo en Hart van Zuid.

De kwaliteitsslag voor het station is een belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling van de hele stationsomgeving, een van grote projecten die door het Ministerie van VROM in het kader van de Nota Ruimte van nationale betekenis wordt geacht.

Voor de aanpak van het station is een Voorlopig Ontwerp opgesteld, er zijn artist impressions vervaardigd en heeft een kostenraming door ProRail plaatsgevonden.
Financiering

Het is van belang dat de verbreding van de perrontunnel volgens het ‘stemvork-model’ plaatsvindt binnen de financiële raming waarover de raad op 12 december 2006 heeft besloten. ProRail heeft laten weten dat het plan naar verwachting binnen de eerder gestelde financiële raming gerealiseerd kan worden.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat draagt middels de regeling Eenmalige Uitkering Spoorse Doorsnijdingen ca 2,5 miljoen euro bij aan het project. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bevestigd dat de verbreding van de perrontunnel volgens het ‘stemvork-model’ op deze bijdrage kan blijven rekenen.

Vervolgproces
Na het raadsbesluit van gisteravond zullen er met ProRail aanvullende afspraken gemaakt worden over de realisatie van dit project. Aansluitend zal ProRail de aanbesteding van het project vervolgen. Volgens planning zal de gunning in juni 2008 plaatsvinden.

Na de bouwvak zullen de aanvraagprocedures voor de bouwvergunning en de overige benodigde vergunningen worden gestart. De start van de bouw is voorzien in december 2008 en de werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2009 afgerond
zijn.

Centraal Station Twente
Met het akkoord op de realisatie van de perrontunnel is de eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van station Hengelo tot Centraal Station Twente.

Hengelo heeft als centraal vervoersknooppunt van Twente een uitstekende toekomst. Met de ontwikkelingen in de stationsomgeving, zoals het WTC Twente, de bouw van Pop- en Cultuurpodium Metropool, de aanleg van de Laan Hart van Zuid en de ontwikkeling van bedrijven en kantoren heeft Hengelo een centrale functie in de zakelijke markt van Twente.

Nu ook de Amsterdam-Berlijn Lijn frequenter gaat rijden (van 5 naar 7 keer per dag vanaf december 2009) is Hengelo ook in Europees opzicht een belangrijk (vervoers)knooppunt.
Provincie:
Tag(s):