dinsdag, 9. december 2008 - 13:38

Persoons-gerichte aanpak tijdens detentie

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak (Justitie) wil de tijd dat gedetineerden vast zitten effectiever benutten om te voorkomen dat zij na detentie opnieuw de fout in gaan. Op grond van een zorgvuldige screening van problemen wordt voor elke gedetineerde een individueel re-integratieproject opgesteld. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief over het programma Modernisering Gevangeniswezen aan de Tweede Kamer.

Het programma Modernisering Gevangeniswezen is onderdeel van de Justitie-brede aanpak om de recidive in deze kabinetsperiode met 10% terug te dringen. Naast de vergelding voor het gepleegde delict moet de tijd in detentie zoveel mogelijk worden benut om in nauwe samenwerking met de ketenpartners via gedragsinterventies, onderwijs, zorg en nazorg een succesvolle re-integratie in de samenleving voor te bereiden.

Het werken aan gedragsverandering gebeurt onder strikt toezicht en is verre van vrijblijvend. Door de Wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling en de nieuwe regeling voor persoonsgebonden verlof, krijgt de gedetineerde een grotere prikkel en verantwoordelijkheid om actief mee te werken aan zijn re-integratie.
Provincie:
Tag(s):