vrijdag, 12. december 2008 - 10:36

Pilot specifieke opvang slachtoffers mensenhandel

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak van Justitie en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan in een pilot onderzoeken of slachtoffers van mensenhandel veilig opgevangen kunnen worden en hoe dit structureel georganiseerd kan worden. Dat maakten de twee bewindsvrouwen vrijdag bekend in antwoorden op kamervragen.

De slachtoffers van mensenhandel worden in deze pilot opgevangen door hulpverleners met specifieke kennis over deze groep. Naast deze begeleiding zal hen ook de benodigde rust en veiligheid worden geboden. Dit moet slachtoffers helpen bij de overweging om wel of geen aangifte te doen of mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek tegen mensenhandelaren.

De pilot zal worden uitgevoerd door een gemeente. Er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van al bestaande voorzieningen en netwerken. De mogelijkheden tot structurele financiering van deze opvang zullen vanuit zowel de Vreemdelingenwet als de Wet maatschappelijke ondersteuning worden bezien.
Provincie:
Tag(s):