vrijdag, 4. juli 2008 - 10:20

Pilot toezicht grondafhandeling Schiphol

Schiphol

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Douane, Koninklijke Marechaussee en Amsterdam Airport Schiphol starten een gezamenlijke pilot voor beter en efficiënter toezicht op de veiligheid van de grondafhandeling van vliegtuigen.

De verschillende toezichthouders en Amsterdam Airport Schiphol bundelen hun krachten om sneller veiligheidsrisico's te signaleren op het vlak van passagiers-, bagage- en vrachtafhandeling, het tanken van vliegtuigen en het aan- en afkoppelen van grondsystemen en -voertuigen. De resultaten van de pilot moeten uitwijzen op welke gebieden extra aandacht nodig is.

Dankzij de samenwerking met andere toezichthouders en Amsterdam Airport Schiphol heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de luchtvaartveiligheid, meer ‘ogen en oren’ op het platform. De verwachting is dat behandeling van deze grotere hoeveelheid verzamelde veiligheidsdata leidt tot een gerichtere aanpak van risico's en minder verstoringen bij bedrijven. Na drie maanden wordt beoordeeld op welke wijze Amsterdam Airport Schiphol meer verantwoordelijkheden kan krijgen in de uitvoering van het toezicht en handhaving op de grondafhandeling.
Provincie:
Tag(s):