dinsdag, 15. juli 2008 - 10:21

Plaatsing ‘kunstwerk’ als kunstwerk

Kapelle

Dinsdag 15 juli plaatst wethouder Giel-Jan Burger een brug in de nieuwbouwwijk ‘Overtieringe’ in Kapelle. Deze brug, die bestemd is voor langzaam verkeer, is op een bijzonder manier vormgegeven. Omdat de brug nog geen naam heeft, is aan de omwonenden gevraagd hiervoor ideeën aan te leveren.

De brug, die de verbinding legt tussen de Korenbloem en de Klaproos, is ontworpen door de gemeente Kapelle in overleg met Konstruktiebedrijf Hillebrand B.V.. Laatstgenoemde heeft de brug geconstrueerd. In de afgelopen week werd de fundering voor de brug aangebracht.

De tot nog toe naamloze brug heeft een lengte van 22 meter, en een breedte van ca. 3 meter. Het totale gewicht van de brug bedraagt ca. 15 ton. Met een samenvoeging van gebogen bui-zen waartussen het brugdek is aangebracht heeft de brug een transparante uitstraling.

In de wijk ‘Overtieringe’ is een waterpartij aangelegd waardoor er zicht op het buitengebied mogelijk is. Deze waterpartij doet dienst als waterberging voor het regenwater van daken en wegen in de wijk. Het regenwater stroomt rechtstreeks naar de waterpartij. De brug vormt samen met de binnenkort aan te leggen paden rondom de waterpartij een aantrekkelijke openbare ruimte.

Na de bouwvakvakantie wordt gestart met de aanleg van de aansluitende paden, zodat de brug omliggende straten met elkaar gaat verbinden. Om tot die tijd toch van de brug gebruik te kunnen maken, wordt een tijdelijke voorziening aangelegd.

Namen gevraagd!
De brug en de waterpartij zijn nog niet voorzien van een toepasselijke naam. Inwoners van gemeente Kapelle kunnen hiervoor ideeën aanleveren door hun suggesties per email te sturen naar voorlichting@kapelle.nl.
Provincie:
Tag(s):