woensdag, 19. november 2008 - 20:36

Plan aanpak 'frisse scholen' Hoogeveen is klaar

Hoogeveen

De GGD Drenthe gaat aan de slag met het probleem van het slechte binnenklimaat van scholen in Hoogeveen. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente en de scholen. Het college van B&W heeft het plan van aanpak goedgekeurd.

Op verzoek van de gemeente heeft de GGD in 2007/2008 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de binnenlucht in de Hoogeveense basisscholen. Die bleek onder de maat te zijn. In geen van de leslokalen is de ventilatie goed te noemen, waardoor te hoge Co2-concentraties ontstaan.

De GGD onderzoekt welke maatregelen nodig zijn. De scholen voeren kleine aanpassingen uit. Het Rijk betaalt. Te denken valt aan ventilatieroosters en het plaatsen van raampjes die open kunnen. Als grote aanpassingen nodig zijn komt er volgend jaar een vervolgplan van aanpak. Geld daarvoor moet uit het gemeentelijke onderwijshuisvestingsbeleid komen.

De kwaliteit van het binnenklimaat van scholen moet binnen enkele jaren verbeterd zijn. De eerste resultaten moeten in de loop van 2009 merkbaar zijn.

Een beter binneklimaat heeft ook te maken met gedrag. De GGD gaat scholen adviseren over luchten in de pauze, continue (dwars)ventilatie, extra ventileren bij computer- en kopieerapparatuur, het betrekken van de leerlingen bij het ventileren en het schoonhouden van lokalen in verband met fijnstof.

Het belang van goede binnenlucht is dat mensen zich prettiger voelen, geen gezondheidsklachten krijgen en dus beter presteren. Wanneer veel mensen in een ruimte aanwezig zijn die niet goed geventileerd is, onstaan geleidelijk aan hoge Co2-concentraties (koolstofdioxide). Daardoor ontstaan gezondheidsklachten als hoofdpijn, sufheid, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, ovedracht van infectieziektes, verergering van allergieën en astmaproblemen.
Provincie:
Tag(s):