dinsdag, 11. maart 2008 - 19:16

Plan coffeecorner tijdelijk opgeschort door rechter

Maastricht

De tijdelijke vestiging van een coffeecorner aan de Köbbesweg in Maastricht gaat voorlopig niet door. Dat heeft de voorzieningerechter vandaag besloten, nadat de gemeenten Eijsden en de Belgische gemeenten Visé en Voeren om een schorsing van de verplaatsing hadden gevraagd.

De gemeente Maastricht krijgt nu zes weken de tijd om de motivatie op onderdelen nader te onderbouwen. Volgens de gemeente is dat geen ondoenlijke opgave. Als dat gebeurd is en de onderbouwing opnieuw getoetst is, kan de procedure voor de verplaatsing van drie coffeeshops vanuit het centrum naar het buitengebied aan de Köbbesweg voortgezet worden.

Leers: “Het is goed dat de rechter deze zaak kritisch en zorgvuldig behandelt, want er staan grote belangen op het spel. Niet alleen voor de inwoners van Eijsden, Visé en Voeren, maar vooral voor de burgers van Maastricht. Want ook zij hebben recht op een leefbare en veilige woonomgeving. We vechten er al jaren voor om de drugsoverlast te kunnen beteugelen. Daarvoor is het verplaatsen van zeven van de veertien coffeeshops naar de beter controleerbare buitengebieden een adequaat instrument. Want met het huidige gemankeerde Nederlandse gedoogbeleid lukt het nooit om de overlast helemaal weg te nemen.�

Leers vindt het spijtig dat alleen maar de tegenstanders van het spreidingsplan met allerlei acties van zich hebben laten horen. Hij hoopt dat nu ook de voorstanders – de inwoners van Maastricht, die onder de drugsoverlast gebukt gaan – van zich laten horen.

Om tot een snelle oplossing van de overlast te komen in de stad, doet burgemeester Leers nu eveneens een beroep op het kabinet. Dat heeft in het regeerakkoord uitgesproken de grensregio’s te hulp te schieten. Leers vraagt het kabinet vooral om extra menskracht en middelen ter beschikking te stellen voor handhavend optreden, met name tegen het toenemend gewelddadig optreden van illegale drugsrunners. Hij wil dat met spoed een kentekenregistratiesyteem boven de A2 komt te hangen. “Ik vind dat het kabinet deze woorden nu moet waarmaken. Daar zal ik het op aanspreken. Ik heb er overigens alle vertrouwen dat minister Hirsch Ballin ons wil helpen, want hij kent de omvang van de problematiek in deze regio.�
Provincie:
Tag(s):