woensdag, 16. januari 2008 - 13:42

PLAN Nederland vindt geen steun bij rechter om afgewezen subsidie

Den Haag

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is door de rechtbank Amsterdam in het gelijk gesteld in het beroep van PLAN Nederland tegen het besluit voor de komende jaren geen subsidie te verlenen. PLAN Nederland diende in 2006 een subsidieaanvraag van 144 miljoen euro in. Dit heeft het ministerie van BZ woensdag bekendgemaakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert met het Medefinancieringsstelsel (MFS) Nederlandse maatschappelijke organisaties, die werken aan duurzame armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

Deze organisaties dienen subsidieaanvragen in die op kwaliteit beoordeeld en onderling vergeleken worden (tenderprocedure). Een onafhankelijke adviescommissie heeft het ministerie geadviseerd over de beslissing op de subsidieaanvragen op grond van de beleidsregels van het MFS.

PLAN Nederland voerde onder meer aan dat aan de beoordelingsprocedure van de adviescommissie zodanige gebreken kleven dat het ministerie zich niet op het advies van de Adviescommissie mocht baseren. De rechtbank is echter van oordeel dat de adviescommissie zorgvuldig te werk is gegaan. PLAN Nederland kan tegen de uitspraak in hoger beroep gaan.
Provincie:
Tag(s):