donderdag, 12. juni 2008 - 14:05

Plan Nieuw Valkenburg roept in Wassenaar grote weerstand op

Plan Nieuw Valkenburg roept in Wassenaar grote weerstand op.
Eind mei heeft de Stuurgroep “Nieuw Valkenburg� een Integraal Structuur Plan (ISP) gepubliceerd.

Dit ISP schetst een omvangrijke nieuwbouwwijk, te realiseren op het terrein van het voormalige vliegveld Valkenburg. De gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar moeten na de zomer over dit plan beslissen.

In een hoorzitting van de gemeenteraad van Wassenaar op 10 juni bleek het ISP op grote weerstand onder de bevolking te stuiten. Insprekers wezen er op dat met het plan de laatste open ruimte in het gebied tussen Katwijk en Kijkduin wordt volgebouwd en dat de verbinding tussen de kust en het Groene Hart wordt afgeknepen.

Het open landschap en de groene buffer benoorden Wassenaar zullen grotendeels verdwijnen. De gevolgen voor de hele regio van de toevoeging van nog eens 5000 huizen, 15.000 mensen en 10.000 auto’s werden rampzalig geacht. Het landelijk gebied zal in één grote stad veranderen.

Veel essentiële details bleken in het plan niet uitgewerkt en de 5000 geplande huizen achtte men meer een ambtelijke keuze dan een werkelijke behoefte. Verder werd gewezen op de dreiging van zout water infiltratie en op het risico van het bouwen in een laag gelegen gebied in de huidige tijd van stijgende waterspiegels.

In Wassenaar is inmiddels een burger-comité opgericht tegen de acceptatie van het gepresenteerde plan. Het comité is een initiatief van De Vrienden van Wassenaar, een overkoepeling van alle Wassenaarse buurtverenigingen en van de lokale politieke partij Wat Wassenaar Wil en de lokale afdeling van de VVD.

Het is door de Wassenaarse bevolking enthousiast ontvangen. Het comité stelt zich ten doel de burgers te informeren over alle gevolgen van het huidige plan en hen te stimuleren hun visie er op uit te spreken. Met de verzamelde wensen van de burgers wil het comité de gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk overreden het huidige ISP af te wijzen en de Stuurgroep aanzetten om met een nieuw plan te komen.
Provincie:
Tag(s):