maandag, 25. augustus 2008 - 19:44

Plannen voor `De Molenpol` Lunteren aangepast

Ede

Sinds donderdag 21 augustus ligt het ontwerp bestemmingsplan `Lunteren De Molenpol` ter inzage. Het plan is op enkele punten aangepast, met het oog op de bescherming van de molenbiotoop en de molen ‘De Hoop’. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Ede in december het bestemmingsplan vaststelt.

In de loop van volgend jaar kan dan gestart worden met de sloop van de bebouwing in het plangebied.

De gemeente Ede heeft al in juni 2005 een ontwerp-bestemmingsplan voor De Molenpol in procedure gebracht. Na bezwaren ten aanzien van de bescherming van de molenbiotoop heeft de gemeente besloten het bouwplan opnieuw kritisch te bezien. Inmiddels is ook de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking getreden, waardoor enkele aanpassingen nodig waren. Daarom ligt er nu opnieuw een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage.

Het plan voorziet in de realisering van 100 woningen in verschillende woningtypes in verschillende prijsklassen: vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap-woningen, appartementen en rijwoningen.
Het belangrijkste uitgangspunt in het plan is inpassing van de molen en molenbiotoop. Binnen een straal van ruim 35 meter vanaf de as van de molen komt geen bebouwing. De bebouwing in de directe omgeving van de molen is laag en half-vrijstaand. Pas verder van de molen neemt de bebouwing in hoogte en dichtheid toe.

De gemeente heeft geprobeerd om de molen van zo veel mogelijk plekken in het plan en vanaf de Dorpsstraat zichtbaar te laten zijn. Parkeren vindt plaats op eigen terrein, in een parkeerkelder of in de parkeervakken in de openbare ruimte.

De gemeente Ede hecht grote waarde aan het behoud van een functionerende molen. De molen kan alleen blijven draaien als deze genoeg wind vangt. Daarom heeft de gemeente in overleg met provinciale vertegenwoordigers van de afdeling cultuurhistorie en andere betrokken molendeskundigen gekeken op welke manier de windvang van de molen behouden kan blijven.

Onderzoek naar de windvang van molen ‘De Hoop’ laat zien dat de wind nu vooral wordt belemmerd door de hoge bomen in het plangebied. Om de molenbiotoop te kunnen behouden, moeten drie hoge bomen in het plangebied worden gekapt. De gemeente heeft de belangen tussen behoud van molen en molenbiotoop en de bescherming van monumentale bomen zorgvuldig afgewogen. Uiteindelijk heeft zij gekozen voor het behoud van de molen.

Van 21 augustus tot en met 1 oktober ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Alle belanghebbenden kunnen in die periode schriftelijk hun zienswijze op het plan geven. Alle zienswijzen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming. Het Infocentrum is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Provincie:
Tag(s):