dinsdag, 16. december 2008 - 19:05

Plannen voor Energy Park in Veendam

Veendam

In nauw overleg met de gemeente Veendam en AVEBE is dhr. Richard Soepenberg voornemens een Energy Park Veendam te vestigen op de voormalige AVEBE locatie.De dextrineproductie die daar was gevestigd, is inmiddels overgebracht naar de locatie Ter Apelkanaal. Dit maakte de weg vrij voor verkoop van een gedeelte van de grond aan Energy Park Veendam BV. Energy Park Veendam is een paraplu-project om op ecologisch en energetisch vlak optimalisatie te bereiken.

Hiervoor heeft Soepenberg samen met Eneco een 2de-generatie biovergisting in onderzoek met als doel de productie van groen gas. Tevens komt er de productie van GTBE, een additief voor diesel en biodiesel, waardoor fijnstof sterk wordt gereduceerd. Uitgevoerd door The GTBE Company NV.

Soepenberg gaat een meststoffenproductie inrichten waar bijproducten van industrieën als grondstof ingezet worden. Voor overleg over de infrastructurele en milieukundige herontwikkeling is Energy Park Veendam in overleg met de gemeente Veendam en de provincie Groningen.
Provincie:
Tag(s):