vrijdag, 22. februari 2008 - 9:30

Plannen 'Waddenglas' Sexbierum klaar

Sexbierum

De plannen voor de uitbreiding van het glastuinbouwgebied nabij Sexbierum “Waddenglas� zijn klaar en worden op 17 maart aan de streek gepresenteerd. Het totale gebied omvat 225 hectare waarvan in 2016 er 145 hectare uitgegeven moet zijn aan tuinders. “Tuinders hebben nu al belangstelling�: volgens wethouder Thiadrik Twerda van Franekeradeel.

Het project kost meer dan € 30 miljoen waarvan de overheden het risico volledig dragen.

“De gemeente Franekeradeel, provincie Friesland, de Westergozone en Dienst Landelijk Gebied (DLG) zorgen voor een extra en forse investeringsimpuls om Waddenglas een voorbeeldproject te laten zijn voor andere glastuinbouwgebieden�: aldus gedeputeerde Anita Andriesen. In de plannen krijgt de ruimtelijke kwaliteit veel aandacht. Ruim 35 hectare wordt ingericht als natuurgebied met rietzônes, zilte natuur en landschappelijke voorzieningen zoals beplanting ter accentuering en behoud van de kwelderwal. Ook worden er recreatieve voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden aangelegd.

De doelstelling om in te zetten op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en innovatieve technieken sluit aan bij de ambities zoals de provincie verwoord heeft in haar koersdocument. Er is geld beschikbaar om duurzame technieken zoals biovergisters en aardwarmte te benutten. De provincie bestudeert de mogelijkheid om warmte te winnen op drie kilometer diepte. Ook is de inzet om de lichtuitstraling met 99%te verminderen. Het wettelijke percentage is 95%.
Provincie:
Tag(s):