maandag, 1. december 2008 - 8:55

Plattelanders negatiever over allochtonen

Den Haag

Mensen die op het platteland wonen zijn staan negatiever tegenover de komst van allochtonen. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de verhouding tussen stad en platteland.

Van de plattelandsbewoners vindt 44% nieuwe bewoners belangrijk voor de levendigheid in de dorpen. Tegelijkertijd vindt 24% dat zij de sociale banden binnen de plattelandssamenleving bedreigen. Ook is 52% van mening dat ze altijd nieuwkomers zullen blijven.

In vergelijking met stedelingen hebben plattelandsbewoners iets meer vertrouwen in hun invloed op de provinciale politiek. Over hun invloed op het lokale en landelijke niveau verschillen ze niet van mening.

Van de plattelanders vindt 48% dat er teveel allochtonen in Nederland zijn, tegenover 38% van de stedelingen. De mate waarin mensen op de lokale gemeenschap gericht zijn is niet van invloed op de houding ten opzichte nieuwe bewoners, allochtonen of de politiek.
Provincie:
Tag(s):