maandag, 20. oktober 2008 - 19:54

'Plattelanders positiever dan stedelingen'

Den Haag

Een groot deel van de Nederlanders (78%) heeft positieve gevoelens bij het platteland. Wel zijn plattelanders (87%) positiever dan stedelingen (72%).

Nederlanders kwalificeren het platteland als mooi, rustig, veilig, schoon, gezellig en goed om te wonen; er worden nauwelijks negatieve kwalificaties gebruikt. Nederlanders waarderen het landschap met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4. Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken, die op maandag 20 oktober jl. is aangeboden aan minister G. Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).


Rust op het platteland

Nederlanders associëren het platteland vooral met ruimte, rust, agrarische landschappen en natuur. Ook vrijheid en gemoedelijkheid worden vaak genoemd. Dit levert een tamelijk geromantiseerd beeld op, wat sterker leeft bij stedelingen dan bij plattelanders. Naast voedselproductie vindt ruim 90% van de Nederlanders ook de ontwikkeling van nieuwe natuur belangrijk. Hoewel Nederlanders vaak negatief aankijken tegen de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen op agrarische gronden, zijn er minder bezwaren tegen een functieverandering waarbij het landschap een ‘groen’ aanzien houdt.

Ruim 90% van de plattelandsbewoners is tevreden met de woonomgeving en met de woning. Dit geldt vooral voor ouderen en bewoners van buiten de bebouwde kom. Plattelanders zijn daardoor minder dan stedelingen geneigd te verhuizen. Zo’n 30% van de stedelingen zegt zeker ooit naar het platteland te willen verhuizen.

Recreatie

Vrijwel alle Nederlanders (95%) recreëren wel eens op het platteland. Onder stedelingen (93%) is dit aandeel iets kleiner dan onder plattelandsbewoners (97%). Ruim 70% van de Nederlanders wandelt of fietst wel eens op het platteland, of geniet er van de natuur. Voor ‘sportieve’ activiteiten zoals hardlopen, skeeleren en racefietsen wordt het platteland door minder mensen gebruikt (30%), maar wel intensiever. Agrotoerisme is een potentiële groeimarkt: 36% van de bevolking onderneemt agrotoeristische activiteiten, terwijl deze ruim 80% van de bevolking aanspreken.

Jongeren verlaten platteland, ouderen komen terug

Veel jongeren verlaten het platteland voor een opleiding of werk in de stad; relatief veel ouderen verhuizen rond hun pensioen naar of binnen het platteland. Voor hun vrijetijdsbesteding op het platteland hechten jongeren weinig belang aan de natuur, maar vooral aan de activiteit. Ouderen hechten wel aan de natuur en hun recreatieve activiteiten zijn dan ook vooral gericht op natuurbeleving.
Provincie:
Tag(s):