woensdag, 16. januari 2008 - 10:08

Pleitwedstrijden Jonge Balie Middelburg

Middelburg

Traditiegetrouw organiseert het bestuur van de Jonge Balie Middelbrug op de laatste zaterdag van januari de jaarlijkse pleitwedstrijden. Tijdens deze pleitwedstrijden zullen de jonge advocaten, gehuld in toga, met elkaar de strijd aangaan voor de titel 'Dé beste Zeeuwse pleit(st)er'.

De pleitwedstrijden vinden plaats op zaterdag 26 januari 2008 in het Gerechtsgebouw aan de Kousteensedijk 2 in Middelburg. De beste pleiter mag de Jonge Balie Middelburg tijdens de Zuidelijke pleitwedstrijden in Breda vertegenwoordigen. Iedereen is welkom om de wedstrijden bij te wonen. De pleitwedstrijden beginnen om 9.30 uur. Om 16.00 uur vindt de prijsuitreiking in café De Bommel plaats.

De pleiters worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat uit de voorzitter, mr. L.A.M. van Dijke, en twee leden, mevrouw mr. N. van der Ploeg–Hogervorst en mevrouw mr. J.M. van Riessen. Mr. Van Dijke en mr. Van der Ploeg–Hogervorst zijn uit de rechterlijke macht afkomstig. Mr. Van Riessen is als advocaat en mediator in Breda werkzaam.

De juryleden zullen de pleiters op verschillende vaardigheden beoordelen. Zo wordt onder andere gekeken naar de juridische waarde van het betoog, maar ook naar de wijze van presenteren. De juryleden zullen de pleiters aan moeilijke vragen onderwerpen om zo hun improvisatietalent op de proef te stellen.

De Vereniging "De Jonge Balie Middelburg" (de Jonge Balie) is opgericht op 16 januari 1979. De Jonge Balie is een vereniging voor jonge advocaten die werkzaam zijn in het arrondissement Middelburg. Advocaat-stagiaires zijn verplicht lid van de vereniging, op grond van het stagereglement van de Raad van Toezicht.

De Jonge Balie Middelburg heeft als doel zowel sociale als educatieve activiteiten voor haar leden te verzorgen en de belangen van haar leden te behartigen. De vereniging heeft tot doel: het bevorderen van een goede uitoefening van het beroep van advocaat, bijdragen tot een goede verstandhouding tussen de leden van de Jonge Balie en de overige leden van de Balie, alsmede tussen hen en de zittende en staande magistratuur, de behartiging van de belangen van jonge advocaten, alsmede het leggen en onderhouden van contacten met andere groeperingen van jonge advocaten, zowel in Nederland als daarbuiten.

Om deze doelstellingen te bereiken, worden door de Jonge Balie vele activiteiten georganiseerd. Te denken valt hierbij aan: lezingen, pleitwedstrijden, excursies, rechtbankstage, parketstage, borrels en feesten.
Provincie:
Tag(s):