vrijdag, 15. augustus 2008 - 15:40

Pluim voor organisatie Donderdag Meppeldag

Meppel

Tijdens de Donderdag Meppeldagen heeft de brandweer onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van het centrum voor hulpdiensten. De conclusie van het onderzoek is dat de organisatie de zaken goed voor elkaar had. Burgemeester Jan Westmaas: “De gemeente Meppel deelt dan ook met trots een pluim uit aan het bestuur en de vrijwilligers van de organisatie van de Donderdag Meppeldag. Samen hebben zij gezorgd voor een veilig evenement.�

Door de markt, podia, tenten, terrassen en verschillende activiteiten op de pleinen staat een groot deel van het centrum tijdens de Donderdag Meppeldagen vol. Daarbij zijn er zowel overdag als ’s avonds veel bezoekers in de stad. Om de veiligheid van het evenement te waarborgen heeft de gemeente een bereikbaarheidskaart voor hulpdiensten ontwikkeld. Op de bereikbaarheidskaart is een aantal criteria opgenomen om ervoor te zorgen dat het centrum van Meppel goed bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vrije doorgang voor hulpdiensten, verbindingsroutes tussen openbare wegen en vrije toegang tot gebouwen. Het onderzoek van de brandweer wees uit dat er aan de gestelde criteria werd voldaan.

De gemeente Meppel heeft grote waardering voor de inzet van alle betrokkenen. Gedurende zes donderdagen zorgden zij voor een gevarieerd programma voor inwoners van, en bezoekers aan Meppel. Het bestuur van de organisatie werkt hierin nauw samen met de verschillende winkeliersverenigingen, de marktkooplieden, horeca en de gemeente.
Provincie:
Tag(s):