maandag, 9. juni 2008 - 17:09

Pluk maar raak van streekeigen bloemen

Oss

In het kader van het project “NatuurRijk Oss� is eind mei het eerste plukveld ingezaaid met streekeigen bloemen. Wijkpark “De Strepen� in de wijk Ussen had de primeur. Het ziet er nu nog wat kaal uit maar binnen enkele weken zullen de eerste bloemen al kunnen verschijnen, zeker met dit warme en groeizame weer. Bij elk plukveld wordt een klein informatiebord geplaatst met informatie over de gezaaide soorten en de diverse dieren die er in leven.

Anders dan in de “vrije� natuur, waar bloemen plukken doorgaans niet is toegestaan om juist de zeldzame planten te beschermen, mag in dit veld naar hartelust een veldboeket worden geplukt. Omdat de ingezaaide bloemen allen eenjarige planten zijn is het zelfs gunstig als er regelmatig wordt geplukt.

De plant zal zich sterk gaan vertakken als natuurlijke reactie hierop en nog veel meer bloemstengels gaan vormen. Een regelmatige pluk zorgt er voor dat het veld tot ver in het najaar in stand blijft.

Het is de bedoeling dat in de komende jaren in elke wijk van Oss dit soort plukvelden worden aangelegd. Dat is niet alleen een mooie invulling van het stedelijk groen, maar ook een nuttige. De plukvelden zullen veel vlinders en andere insecten aantrekken waardoor het stedelijke groen steeds meer “stadsnatuur� gaat worden.
Provincie:
Tag(s):