woensdag, 19. maart 2008 - 12:04

Poezenvrouwtje moet 50 katten verhuizen

De gemeente het Bildt biedt illegale kattenopvang het Poezenparadijs
in St.-Annaparochie tot 1 november de tijd om 50 katten over te plaatsen
naar een ander onderkomen.

Aan de Oudebildtdijk in St.-Annaparochie biedt een mevrouw onderdak en verzorging aan ongeveer 60 katten. Zij gebruikt hiervoor haar gehele twee-onder-een-kap woning en de tuin. Het gemeentebestuur vindt dit gebruik van de woning en het erf niet passen binnen de woonbestemming.

Het houden van een zo groot aantal katten zorgt bovendien voor geur- en geluidsoverlast voor omwonenden. De gemeente zegt dat deze omwonenden hebben geklaagd en de gemeente het Bildt verzocht om handhavend op te treden. De gemeente vindt dat de mevrouw het aantal katten in de woning terug moet brengen naar maximaal tien.

De gemeente heeft de wettelijke plicht handhavend op te treden als terreinen anders worden gebruikt, dan bedoeld in het bestemmingsplan. Gemeente het Bildt biedt de stichting wel ruimer de tijd dan gebruikelijk is, zodat de mevrouw voldoende tijd heeft om de ongeveer 50 katten elders onderdak te bieden.

De gemeente zegt graag met de mevrouw in gesprek te raken, maar het initiatief ligt volgens hen bij haar. Als de mevrouw niet kiest voor een oplossingsgericht gesprek met de gemeente, en het aantal katten niet voor 1 november terugbrengt, naar tien, moet zij een dwangsom betalen van € 5000,-. Dit bedrag kan voorlopig oplopen tot € 10.000. Dit heeft de gemeente haar woensdagochtend in een brief met mondelinge toelichting laten weten. Het gemeentebestuur betreurt de gang van zaken en hoopt dat de mevrouw toch bereid is het aantal katten terug te brengen naar maximaal tien.
Provincie:
Tag(s):