zondag, 1. juni 2008 - 17:26

Politie bezoekt 470 veroordeelden ivm openstaande straffen

De politie in Groningen, Fryslân en Drenthe heeft op 31 mei weer een grote interregionale executieactie gehouden. Door medewerkers van de parketpolitie van de drie korpsen werden 470 adressen bezocht. In totaal werd € 38.682,- aan openstaande boetes geïnd en moeten 57 veroordeelden gevangenisstraf of hechtenis uitzitten. Verder zijn 57 vonnissen aangezegd aan veroordeelden en is één voertuig buiten gebruik gesteld.

Enkele veroordeelden haalden alles uit de kast om aan hun straf te ontkomen. Op een adres in Drenthe probeerde iemand met een "houdini"-achtige act aan zijn straf te ontkomen. Hij kroop vanuit zijn bed in een bijzonder kleine kast. Zijn echtgenote vertelde dat hij er niet was maar wist de politikmensen niet bte overtuigen; het gehele bed was nog warm. De reden van het verstoppen: hij moest € 34929 betalen of 343 dagen zitten. Hij koos voor het laatste. In Frriesland trachtte iemand aan een half jaar gevangenisstraf te ontkomen door via de achter te vluchten en de gracht in te springen. Een getuige had hem in de gaten en belde 1-1-2. Het was daarna niet zo moeilijk de natte “klant� te herkennen en in te rekenen.

Eens per jaar houden de drie korpsen een gezamenlijke actie waarin wordt samengewerkt met de verschillende teams van de basispolitiezorg, de Dienst Vervoer & Ondersteuning van het Ministerie van Justitie, het Landelijk Coördinatie Centrum Arrestatiebevelen (LCA) van het CJIB en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.
Het doel van deze acties is om een flinke hoeveelheid executieopdrachten (nog openstaande vonnissen zoals boetes, hechtenis en gevangenisstraf), afkomstig van het CJIB, af te handelen. Hopelijk wordt daardoor het betalingsgedrag van de betrokkenen beïnvloed.

De acties laten zien dat het menens is en dat veroordelingen en het niet (tijdig) betalen uiteindelijk lijdt tot aanhouding en/of gijzeling. De resultaten stemmen evenals vorig jaar tot tevredenheid. Toen werden er bijna 70 personen aangehouden. Door de acties is er veel publiciteit en er wordt veel betaald. Ook in de dagen na de acties is dit nog merkbaar aan de loketten van de parketpolitie.

Naast deze interregionale actie houdt de Friese parketpolitie, onderdeel van het team Arrestantenverzorging en Justitiele Ondersteuning (AJO), samen met hun Groninger en Drenthse collega’s drie keer per jaar (in elke provincie één) gezamenlijk acties. Het Friese team gaat verder ongeveer eens per vier weken in Fryslân regelmatig op pad in samenwerking met de lokale politieteams. Naast deze acties zijn de AJO-medewerkers zes dagen in de week op pad met executieopdrachten.
Provincie:
Tag(s):