zondag, 1. juni 2008 - 9:27

Politie bezoekt 470 veroordeelden voor niet betalen boete

Regio

De politie in Groningen, Fryslân en Drenthe heeft zaterdag weer een grote interregionale executieactie gehouden en hierbij voor 38.682,- euro aan openstaande boetes geïnd. Daarnaast moesten 57 veroordeelden een gevangenisstraf of hechtenis uitzitten. Verder zijn 57 vonnissen aangezegd aan veroordeelden en is één voertuig buiten gebruik gesteld.
Door medewerkers van de parketpolitie van de drie korpsen werden 470 adressen bezocht.

Enkele veroordeelden haalden alles uit de kast om aan hun straf te ontkomen. Op een adres in Drenthe probeerde iemand met een "houdini"-achtige act aan zijn straf te ontkomen. Hij kroop vanuit zijn bed in een bijzonder kleine kast. Zijn echtgenote vertelde dat hij er niet was maar wist de politiemensen niet te overtuigen; het gehele bed was nog warm. De reden van het verstoppen: hij moest € 34929,- betalen of 343 dagen zitten. Hij koos voor het laatste.

In Friesland trachtte iemand aan een half jaar gevangenisstraf te ontkomen door via de achterkant te vluchten en de gracht in te springen. Een getuige had hem in de gaten en belde 1-1-2. Het was daarna niet zo moeilijk de natte “klant� te herkennen en in te rekenen.

Eens per jaar houden de drie korpsen een gezamenlijke actie waarin wordt samengewerkt met de verschillende teams van de basispolitiezorg, de Dienst Vervoer & Ondersteuning van het Ministerie van Justitie, het Landelijk Coördinatie Centrum Arrestatiebevelen (LCA) van het CJIB en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.

Het doel van deze acties is om een flinke hoeveelheid executieopdrachten (nog openstaande vonnissen zoals boetes, hechtenis en gevangenisstraf), afkomstig van het CJIB, af te handelen. Hopelijk wordt daardoor het betalingsgedrag van de betrokkenen beïnvloed. De acties laten zien dat het menens is en dat veroordelingen en het niet (tijdig) betalen uiteindelijk lijdt tot aanhouding en/of gijzeling. De resultaten stemmen evenals vorig jaar tot tevredenheid. Toen werden er bijna 70 personen aangehouden. Door de acties is er veel publiciteit en er wordt veel betaald. Ook in de dagen na de acties is dit nog merkbaar aan de loketten van de parketpolitie.
Provincie:
Tag(s):