dinsdag, 2. september 2008 - 10:01

Politie deelt 300 boetes uit

Maandagmiddag van half twee tot tien uur ’s avonds heeft de politie een grootschalige handhavingcontrole gehouden. Deze vond plaats in de zuidwesthoek van Friesland. Hierbij werden ruim negentig medewerkers van vier verschillende teams ingezet. Hierdoor kon tijdens de controle op meerdere vakgebieden gecontroleerd worden.

Er werden meer dan vijfhonderd auto’s gecontroleerd waarbij er ongeveer driehonderd boetes werden uitgeschreven. Ook zijn er vier rijbewijzen ingevorderd. De politie deed ook nog een aantal milieucontroles, personen controle en werden er openstaande boetes ingevorderd bij privéadressen.

De politie voert dagelijks van dit soort controles uit. Deze keer was het bijzonder doordat er verschillende teams met elkaar samen werkten. Door deze teams te bundelen, kon tijdens één controle meteen op meerdere specialistische vakgebieden gecontroleerd worden op handhaving. Dit alles met het doel het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten.
Provincie:
Tag(s):