donderdag, 18. september 2008 - 21:23

Politie doorzoekt afvalcontainers

Emmen

Het Regionale Milieu Team van politie Drenthe heeft woensdag voor het eerst in Drenthe een bedrijfsafvalcontainercontrole gehouden in het kader van de milieuwetgeving. De medewerkers van het milieuteam werkten onder meer samen met de toezichthouders van de gemeente Emmen.

Bedrijven worden gecontroleerd op het naleven van milieuregels op het moment dat ze hun bedrijfsafvalstoffen afgeven aan een inzamelaar. Tijdens de actie worden bedrijfsafvalcontainers onderschept en doorzocht. Door middel van een kantelcontainer (zie foto) vond controle plaats op de inhoud. Bij die bedrijven waar de afgifte van (gevaarlijke)afvalstoffen niet in orde blijkt te zijn, kan een proces-verbaal worden opgemaakt of kan een handhavingwaarschuwing worden gegeven. De coördinatie van deze actie berust bij het milieuteam van de Regiopolitie.

Woensdag vond de pilot-controle plaats in de gemeente Emmen. Daarbij werden 8containers gecontroleerd. Tussen het afval werden lege bussen purschuim, remcleaner, brandstoffilters, beeldschermen, NiCa-batterijen, zuivelproducten, injectienaalden en niet uitgeharde of ontvlambare stoffen aangetroffen. 7 van deze bedrijven ontvangen een waarschuwing. Tegen één bedrijf is proces-verbaal opgemaakt. Op basis van de ervaringen van de pilot wordt bekeken of deze controles ook in andere gemeenten zinvol zullen zijn.

Het doel is om na te gaan in hoeverre gevaarlijke afvalstoffen worden vermengd met bedrijfsafval. In Friesland en Groningen blijken de controles zeer doeltreffend. De resultaten van de controles in Friesland laten zien dat 80% van de bedrijven zijn afval onvoldoende scheidt en/of onjuist aanbiedt. Bij de controles in Groningen in 2007 bleek dat 58% van de bedrijven zijn afval onvoldoende scheidt/of onjuist aanbiedt. Deze resultaten gaven de noodzaak van dergelijke controles aan in Drenthe. De verwachting is dat bedrijven door de controles zich meer bewust gaan worden van een goed afvalstoffenbeheer. Hierdoor wordt er minder gevaarlijk en recyclebaar afval op onjuiste wijze afgevoerd.

Evenals het gescheiden aanbieden van gevaarlijke afvalstoffen is het scheiden van niet gevaarlijke afvalstoffen een steeds belangrijker aspect in de milieuregelgeving. In het Landelijk Afvalbeheerplan dat sinds 2003 van kracht is, staan afspraken over de scheiding en verwerking van specifieke afvalstoffen waaronder verpakkingsafval, papier, karton en kunststofafval. Tevens kan worden gecontroleerd op afvalstoffen waarvoor een stortverbod geldt, als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (denk hierbij aan GFT, banden, witgoed, papier, houtafval).
Provincie:
Tag(s):