donderdag, 2. oktober 2008 - 17:14

Politie Drenthe vraagt extra rijksbijdrage ### Zie 84099

Assen

Eind maart 2008 heeft de korpsbeheerder, Sicko Heldoorn, een aanvraag ingediend voor een extra rijksbijdrage, omdat de meerjarenbegroting van Politie Drenthe niet sluitend is.

Vanwege de financiële situatie heeft het korps in 2007 al een extra rijksbijdrage ontvangen en is daarmee onder preventief toezicht gesteld. Alvorens op de aanvraag te beslissen heeft de minister van BZK besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële situatie van het korps, alsmede naar de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Het streven is om het korps in 2012 weer financieel gezond te krijgen.

Niet alleen Drenthe blijkt een tekort aan financiën te hebben. Ook veel andere korpsen staan inmiddels “rood�.
Provincie:
Tag(s):