vrijdag, 19. december 2008 - 14:21

Politie en ROC ID College werven samen studenten politieopleiding

Alphen aan den Rijn

Op donderdag 18 december is in Alphen aan den Rijn de samenwerking ondertekend tussen Regio Politie Hollands Midden en het ROC ID College. De wijze van samenwerking is gericht op het gebied van de ROC ID-opleidingen ‘Orde en Veiligheid’ en ‘Sport en Beweging’ en politiemedewerker.

Er zal worden gewerkt aan een traject waar geschikte kandidaten binnen de ROC ID-opleidingen kunnen doorstromen naar de politieopleiding van Politie Hollands Midden. In het tweede jaar van de opleidingen ‘Orde en Veiligheid’ en ‘Sport en Beweging’ zal een wervingsfunctionaris van de politie een voorlichting en intake organiseren voor de geïnteresseerde kandidaten. Op dit moment zijn er al vier studenten aangenomen voor het traject op de politieopleiding van Politie Hollands Midden.

De ondertekenaar namens de politie de heer René Arends, directeur bedrijfsvoering van Politie Hollands Midden, sprak de wens en verwachting uit dat dit een goede start is voor verdere samenwerking met het ROC ID College. De twee opleidingen komen hiermee dichter bij de politieorganisatie te staan.

Studenten komen nu sneller in contact met de mogelijkheden die de politie kan bieden bij een vervolgtraject. Zo zal de Politie Holland Midden een praktijkdag verzorgen op het integrale beroepstrainingscentrum waarbij onder andere zelfverdedigingscursussen en praktijkcasussen aan de orde komen.

De aanwezige studenten luisterden zeer belangstellend. Nop Koch, onderwijsmanager Sport en Veiligheid, verwacht dat er zeker een aantal goede kandidaten onder hen aanwezig is.
Provincie:
Tag(s):