vrijdag, 27. juni 2008 - 10:24

Politie Fryslân maakt serieus werk van fietsendiefstal

Met de koppeling tussen de politiesystemen en het fietsdiefstalregister van de Rijkdienst voor het Wegverkeer (RDW) is een belangrijke stap gezet om de diefstal en heling van fietsen in onze provincie terug te dringen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat fietsendiefstal één van de grootste ergernissen is van Nederlanders. Jaarlijks worden er circa 5000 fietsen gestolen in Fryslân, landelijk zijn dat er circa 1 miljoen.

Nederland telt circa 18 miljoen fietsen. Het RDW-fietsdiefstalregister bevat op dit moment al de gegevens van circa 5 miljoen fietsen die de laatste jaren in Nederland geproduceerd zijn. Met de komst van dit register kan er gericht naar gestolen fietsen worden gezocht. Bij diefstal van de fiets moet natuurlijk wel aangifte worden.

Voorheen werden alleen het framenummer en het merk van de fiets geregistreerd. Sinds enkele jaren worden alle nieuwe fietsen uitgerust met een fiets-chip. Deze microchip met 15-cijferig uniek nummer zorgt er voor dat er een extra identificatiemogelijkheid ontstaat, waardoor op een eenvoudige manier herleidbaar is of de fiets als gestolen staat geregistreerd.

Inmiddels is een kwart van het huidige Nederlandse fietsenpark uitgerust met zo’n fiets-chip. Op dit moment kunnen dus al circa 5 miljoen fietsen via het framenummer of chip dankzij het RDW-fietsendiefstalregister worden terug geleidt naar de eigenaar of rijwielenhandelaar. Dit aantal zal komende periode alleen toe nemen.

De betrouwbaarheid van het register kan alleen worden gegarandeerd wanneer de database gevuld wordt met de gegevens van zoveel mogelijk, gestolen, fietsen. Met de Nederlandse fietsfabrikanten is afgesproken dat zij de gegevens van alle nieuwe fietsen in het register invoeren. Alle nieuwe aangiftes van fietsdiefstal, zowel de internetaangiftes als de aangiftes op het bureau, waarin een merk, framenummer of een chipnummer staat vermeld, worden in het RDW-register verwerkt. Het register is voor iedereen toegankelijk via www.fietsdiefstalregister.nl

Omdat er slechts in 15% van de gevallen aangifte wordt gedaan van fietsdiefstal start de overheid in mei 2008 een voorlichtingscampagne over de nieuwe aanpak van fietsendiefstal. Het aantal aangiftes van fietsendiefstal moet fors omhoog en daarom wordt iedere fietseigenaar opgeroepen om altijd aangifte te doen als zijn of haar fiets gestolen is. Zeven procent van de aangiftes leidt tot terugkeer van de fiets bij de eigenaar. Met het nieuwe landelijke fietsdiefstalregister kan dit percentage aanzienlijk worden verhoogd. De eigenaar van de fiets moet bij een aangifte natuurlijk dan wel de unieke kenmerken, zoals merk en framenummer en/of het unieke chipnummer, doorgeven.

Om het unieke 15-cijferig nummer van de fiets te achterhalen heeft de politie Fryslân voor alle elf Basispolitiezorg-teams een speciale reader aangeschaft. Met deze elf readers kan op elke gewenste locatie het unieke nummer van een fiets worden achterhaald. Via het fietsendiefstalregister kan vervolgens worden gekeken of de fiets als ‘gestolen’ te boek staat. Ook alle in beslag genomen en gevonden fietsen kunnen op deze manier worden gecontroleerd. De politie Fryslân vergroot hiermee de pakkans van eventuele verdachten. Ook de kans dat een rechtmatige eigenaar zijn fiets weer terug krijgt wordt op deze manier alleen maar groter.
Provincie:
Tag(s):