maandag, 15. december 2008 - 14:21

Politie Groningen krijgt alsnog € 240.000,-

Groningen

Regiopolitie Groningen ontvangt alsnog een nabetaling van 240.000 euro van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de aanvulling van dit bedrag krijgt het Groningse korps de totale prestatiebekostiging van 2007. Dat heeft het ministerie afgelopen week laten weten aan de politie.

Onderzoek branden in ’t Zandt
De Groningse politie kon mede vanwege het onderzoek naar de branden in ’t Zandt en de daarmee gepaarde inzet, niet volledig voldoen aan het prestatiecontract over 2007. Korpschef Oscar Dros noemde vorig jaar in zijn eindejaarsspeech dat de afgesproken doelstelling van het aantal in te zenden dossiers naar het Openbaar Ministerie (OM) niet gehaald kon worden.

Dat zou betekenen dat de politie in Groningen niet volledig de prestatiebeloning zou krijgen. Samen met de hoofdofficier en de korpsbeheerder is een beroep gedaan op de minister om hier een uitzondering voor te maken, gezien de bijzondere omstandigheden van ’t Zandt.

Reacties korpsbeheerder en korpschef
Korpsbeheerder Wallage en korpschef Dros zijn verheugd met het nieuws dat het ministerie de argumenten van Regiopolitie Groningen onderschrijft en dat alsnog 240.000 euro wordt uitgekeerd.

Korpsbeheerder Wallage: “Ik feliciteer ons korps met de toekenning van de prestatiebekostiging. De Groningse politie heeft in 2007 prima gepresteerd en voldeed bijna aan het prestatieconvenant. Als je dan met grootschalige onderzoeken te maken hebt, mag het niet zo zijn dat het korps gekort wordt.�

Korpschef Dros: “We hebben aangetoond dat we alles hebben gedaan om de streefwaarde te realiseren. We staan op zich achter de doelstelling van het prestatiecontract, maar we zijn ervan overtuigd dat we terecht de prioriteit hebben gegeven aan ’t Zandt. Veiligheid gaat altijd boven cijfermatige doelstellingen.�

Een van de tien
Bij het toekennen van deze prestatiebekostiging kijkt het Ministerie van BZK onder meer naar de prestaties op het gebied van het aantal aan het OM aangeleverde verdachten, de beschikbaarheid van de politie, de telefonische bereikbaarheid en de tevredenheid over het laatste politiecontact.

Het Groningse korps is één van de tien politiekorpsen dat de maximale prestatiebekostiging toegekend heeft gekregen.
Provincie:
Tag(s):