zondag, 7. december 2008 - 20:12

Politie Groningen over op nieuw computersysteem

Regio

Om een einde te maken aan een woud van computersystemen waar de politie in Nederland meer werkt, is er enige tijd geleden besloten om over te gaan op een landelijk systeem voor het opnemen van aangiftes en het muteren van bijzonderheden. Stapsgewijs worden de regiokorpsen wegwijs gemaakt op het nieuwe systeem.

Vanaf maandag 8 december is de regiopolitie Groningen aan de beurt. Ondanks dat alle medewerkers een goed opleiding hebben gehad, kan het gebeuren dat het opnemen van een aangifte de eerste tijd iets langer duurt dan dat u gewend bent.

Met het nieuwe systeem, ook wel Basisvoorziening Handhaving (BVH) genaamd, worden dan meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld. Omdat alle korpsen hetzelfde systeem gaan gebruiken, wordt het makkelijker om bij elkaar in de systemen te kijken, informatie te delen en samen te werken.
Provincie:
Tag(s):