vrijdag, 22. augustus 2008 - 11:37

Politie int € 10.000.000 aan crimineel vermogen

Leiden

Politie Hollands Midden is in de eerste 6 maanden van 2008 succesvol geweest in de aanpak van zware criminelen. In diverse onderzoeken lukte het om ruim 10 miljoen euro aan crimineel vermogen te ontnemen. Dit maakte korpschef Jan Stikvoort bekend tijdens een persconferentie naar aanleiding van de cijfers over de eerste 6 maanden van 2008.

Overige opvallende cijfers zijn het aantal auto-inbraken dat daalde met 26%, het aantal vernielingen dat daalde met 7% en ook de jeugdoverlast die daalde met 15%. Ook het aantal geweldsincidenten daalde met 12%. Alleen het aantal woninginbraken steeg met ruim 14%.

Tot slot stond Stikvoort stil bij de zilveren plak van olympisch roeister Femke Dekker, medewerkster van het korps: "Het hele korps is trots op Femke, die in de Vrouwen Acht+ naar een zilveren medaille roeide."

Politie Hollands Midden richt zich ook steeds meer op de aanpak van zware criminelen. De werkwijze richt zich vooral op het ontnemen van vermogen verkregen uit criminele activiteiten.

In de eerste 6 maanden van 2008 heeft het korps in meerdere zaken bijna 10 miljoen aan crimineel vermogen ontnomen. In totaal werden in deze grote onderzoeken 12 verdachten aangehouden. De aanpak richt zich ook op de zogenaamde facilitators, dat zijn bijvoorbeeld financiële en fiscale experts maar ook advocaten en notarissen die criminelen helpen met witwassen.

De aanpak is succesvol doordat financieel rechercheurs nadrukkelijk bij elk onderzoek worden betrokken. Hierdoor worden criminelen niet alleen strafrechterlijk gestraft, maar ook geraakt in het hart van criminaliteit: hun portemonnee.

Patseraanpak
Een andere manier om criminelen in hun portemonnee te raken is het afneem-project. Hierbij worden jongelui met een crimineel verleden, die geen wettig inkomen hebben, maar bijvoorbeeld wel in dure auto's rijden, aangepakt.

Als zij niet kunnen bewijzen hoe ze de auto hebben kunnen betalen, dan worden ze overgedragen aan het OM. Vaak is inbeslagname van de auto het resultaat. Op deze wijze kon Politie Hollands Midden in de eerste maanden van 2008 al 3 dure auto's in beslag nemen. Met het afneem-project geeft Politie Hollands Midden het signaal af aan de jeugd: misdaad loont niet.

Persoonsgerichte aanpak geweldsplegers leidt tot minder geweldszaken
In vergelijking met de eerste 6 maanden van 2007 waren er in de regio Hollands Midden in dezelfde periode van 2008 minder geweldszaken.

Het aantal geweldsincidenten daalde met bijna 12% van 3.735 naar 3.298. Hiermee kan een eerste voorzichtige conclusie worden getrokken dat de persoonsgerichte aanpak van geweldsplegers succesvol is.

Ook het aantal incidenten huiselijk geweld daalde in de eerste 6 maanden van 1.441 naar 1.266. Of dit het gevolg is van het driesporenbeleid gericht op dader, slachtoffer en eventuele betrokken kinderen kan pas na langere periode worden vastgesteld.

Intensieve controles hangplekken: jeugdoverlast en vernieling dalen
Een andere opvallende daling is te zien in de meldingen van jeugdoverlast en het aantal vernielingen. De afgelopen twee jaar heeft Politie Hollands Midden veel gerichte controles uitgevoerd op locaties waar veel overlastgevende jeugd rondhangt.

Dit kan een mogelijke oorzaak zijn van de daling van vernielingen en jeugdoverlast. In de eerste 6 maanden daalden de vernielingen met 7% (van 30.845 naar 28.542) en de jeugdoverlast met ruim 15% (van 4.574 naar 3.894).

Overige cijfers: meer woninginbraken maar minder autodiefstallen
Het aantal autodiefstallen daalt voor het tweede achtereenvolgende jaar fors, nu met ruim 26% (van 3.432 naar 2.542). De afgelopen jaren intensiveerde het korps de aanpak om enerzijds via publiekscampagnes de auto-inbraken te voorkomen en anderzijds zo snel mogelijk de daders op te pakken. Hierbij wordt onder meer een lok-auto ingezet.

De enige stijging die in de eerste 6 maanden is genoteerd is die van woninginbraken (van 1.184 naar 1.343). De stijging is in zijn geheel toe te schrijven aan de eerste 2 maanden, in de 4 maanden erna daalde het aantal fors. Hierbij is opvallend dat het aantal huizen dat is voorzien van het keurmerk veilig wonen fors is gedaald. Sinds de overdracht naar de gemeente is het aantal keurmerken dat is uitgereikt met de helft gedaald.

Tot slot was Politie Hollands Midden in de eerste 6 maanden meer dan ooit actief op internet met twee innovaties: de wijkagentenwebsite en het YouTube-kanaal. Daarnaast zijn twee internetsurveillanten bij Hollands Midden begonnen. Hun belangrijkste taakveld is het doorlopen van het internet waar het mogelijke criminele activiteiten betreft.
Provincie:
Tag(s):