vrijdag, 22. februari 2008 - 9:50

Politie laat horeca controleren

De Voedsel en Waren Autoriteit hebben Zaterdag 16 februari controles uitgevoerd in twee horecagelegenheden in de gemeente Ooststellingwerf in opdracht van de politie. Er waren signalen binnen gekomen dat er in de twee horecagelegenheden alcohol werd geschonken aan minderjarigen. De controles zijn uitgevoerd in een horecagelegenheid in Oldeberkoop en in Appelscha. Tijdens de inspectie werden in Oldeberkoop geen overtredingen geconstateerd, in Appelscha daarentegen wel.

In deze horecagelegenheid is door de controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit een boeterapport opgemaakt voor het schenken van alcohol aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de vereiste leeftijd hebben bereikt en het verstrekken van sigaretten aan personen beneden de 16 jaar. Daarnaast kreeg de eigenaar een waarschuwing omdat er geen leidinggevende aanwezig was die op de Drank en Horecawetvergunning staat vermeld.
Provincie:
Tag(s):