zaterdag, 8. maart 2008 - 8:44

Politie loopt opnieuw een 'blauwtje' bij minister

Den Haag

De CAO-onderhandelingen tussen de politiebonden en de minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst hebben opnieuw niets opgeleverd. De bonden hebben laten weten opnieuw acties voor te bereiden.

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is zeer teleurgesteld dat de politievakbonden haar eindbod voor een nieuwe politie-cao hebben afgewezen. De minister heeft vrijdag nog voorstellen gedaan om uit de impasse te komen. Zo bood zij bovenop haar eerdere bod voor alle politiemensen een substantieel bedrag per maand aan over 2008 en 2009. Daarnaast heeft zij aangeboden om het geld dat in 2010 beschikbaar was voor herziening van het loongebouw en de cao, in te zetten voor een loonsverhoging van 3,25 procent voor iedereen. Voor herziening van het loongebouw/functiewaardering zou daarnaast dan nog geld beschikbaar komen.

Ter Horst vindt het zeer teleurstellend en onbegrijpelijk dat de politievakbonden daar niet op in wilden gaan.

Naar verwachting gaan de vakbonden nu collectieve acties voeren. De minister roept de vakbonden op daarbij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. De grens aan acties is dat de openbare orde en de veiligheid niet in gevaar mogen komen. Als een korpschef of de minister meent dat dat wel het geval is, kan de rechter gevraagd worden de aangekondigde acties te toetsen.

Dit weekend zal het voetbal opnieuw lijden onder actievoerende agenten. Het duel AZ-Feyenoord is afgelast en een kort geding, dat Ajax zaterdag heeft aangespannen, zal de wedstrijd PSV-Ajax zondag moeten redden.
Provincie:
Tag(s):