donderdag, 3. juli 2008 - 14:32

Politie lost in 2007 meer schoten

Den Haag

De Rijksrecherche – de opsporingsdienst die waakt over de integriteit van de overheid – is in 2007 met 112 nieuwe onderzoeken gestart. Dat zijn er tien minder dan in 2006, maar in 2007 waren er meer grootschalige onderzoeken. Daarnaast kwamen er 302 zogeheten ‘meldzaken’ binnen: mogelijke strafbare feiten die door andere opsporingsdiensten werden onderzocht. Dit staat is in het jaarbericht van de Rijksrecherche over 2007 dat donderdag is verschenen.

De 112 nieuwe zaken zijn te verdelen in honderd tactische onderzoeken en twaalf zaken die via de Criminele Inlichtingen Eenheid van de Rijksrecherche binnenkwamen. De honderd tactische onderzoeken zijn onder te verdelen in: ambtelijke corruptie (30), schietincidenten (21), schending geheimhoudingsplicht (19), overige confrontatie met politie (12), celdoden (4), overig (14).

Het aantal onderzoeken naar politieoptredens waarbij (zwaar) lichamelijk letsel is ontstaan, bedroeg in 2007 twaalf (in 2006: elf). Hieronder vallen (verkeers)ongevallen, achtervolgingen en aanhoudingen door de politie. Het aantal schietincidenten dat de Rijksrecherche onderzocht, is in 2007 toegenomen tot 21 (in 2006: veertien).

Het totaal van 112 zaken laat zich als volgt verdelen over de overheidssectoren: regiopolitie (63), Rijk (16), gemeente (12), overig (7), rechtswezen (6), KLPD (4), Koninklijke Marechaussee (2), provincie (2).

De Rijksrecherche wordt ingeschakeld wanneer (semi-) overheidsfunctionarissen verdacht worden van corruptie, valsheid in geschrift of schending van geheimhoudingsplicht. Daarnaast doet de Rijksrecherche onderzoek naar vuurwapengebruik door de politie met lichamelijk letsel tot gevolg, sterfgevallen van personen waarvoor de politie een zorgplicht had en zedendelicten.
Provincie:
Tag(s):