woensdag, 3. december 2008 - 10:04

Politie mocht actievoerders vasthouden

Utrecht

De rechtbank Utrecht heeft het beroep tegen de vrijheidsbenemende maatregelen op basis van de Vreemdelingenwet van drie actievoerders, die op 30 oktober jongstleden de gemeenteraadsvergadering in Soest verstoorden, ongegrond verklaard.

In eerste instantie waren de actievoerders aangehouden op basis van het strafrecht vanwege de ordeverstoring van de raadsvergadering. Daarbij heeft de politie de actievoerders om legitimatie gevraagd. Toen de actievoerders daaraan weigerden mee te werken heeft de politie twee van hen later in bewaring gesteld op basis van de vreemdelingenwet.

Vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de vreemdelingenwet kunnen onder meer worden opgelegd indien van iemand de identiteit niet onmiddellijk kan worden vastgesteld.

Volgens de rechtbank is wie zich niet wil legitimeren, zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Dat kan ook betekenen dat je in bewaring wordt gesteld. Daarvan was volgens de rechtbank sprake op het moment dat zij zich niet konden legitimeren.

De gevraagde schadevergoeding heeft de rechtbank als gevolg hiervan ook niet toegekend.
Provincie:
Tag(s):