vrijdag, 24. oktober 2008 - 9:07

Politie MW-Brabant start met Digitaal Burgerpanel

Tilburg

De politie heeft donderdag 23 oktober aan 200 aangesloten deelnemers van het Digitale Burgerpanel voor de eerste keer per mail een vragenlijst gestuurd. De vragen gaan deze keer over een project (Mail-Alert) dat in Breda draait. De politie wil met het Digitale Burgerpanel de inwoners nog meer betrekken bij het politiewerk.

De politie Midden en West Brabant heeft regelmatig nieuwe plannen. Om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de inwoners van ons werkgebied gaat het korps regelmatig aan de aangesloten deelnemers van het Digitale Burgerpanel een vragenlijst per email versturen.

Het gaat met name om voorgenomen acties om de veiligheid te vergroten en initiatieven waarmee de service naar burger verder verbeterd wordt. Met de reacties van de burgers kan het korps nieuw voorgenomen beleid toetsen en bestaande werkwijzen eventueel aanpassen.

Naast het Digitale Burgerpanel werkt de politie ook met een gewoon burgerpanel. Circa 10 tot 12 burgers buigen zich enkele keren per jaar over onderwerpen, waarover de politie graag hun mening wil weten. De uitbreiding naar het Digitale Burgerpanel geeft de politie de mogelijkheid om van een grotere groep burgers inbreng te krijgen.
Provincie:
Tag(s):