maandag, 10. november 2008 - 8:41

Politie registreert stijging huiselijk geweld

De Bilt

De regionale politiekorpsen registreerde een lichte stijging van het aantal incidenten van huiselijk geweld. Met bijna 65.000 gevallen, een stijging van 3% te opzichte van 2006, neemt huiselijk geweld een steeds prominentere plaats in. Dit maakte de Raad van Hoofdcommissarissen maandag bekend.

Zo is bijvoorbeeld in 27% van de mishandelingen sprake van geweld in de huiselijke kring van het slachtoffer. Het aantal ambtshalve vervolgde huiselijk geweldzaken (zonder dat er aangifte is gedaan door het slachtoffer) is in het verslagjaar toegenomen.

De politie krijgt meer zicht op het huiselijk geweld tegen ouderen. Met de toenemende vergrijzing in ons land mag verwacht worden dat het aantal oudere slachtoffers (55-plussers) zal toenemen. 5,2% van alle slachtoffers is tussen de 55 en 66 jaar en 1.7% is ouder dan 66 jaar. Ouderen blijken in vergelijking met andere leeftijdsgroepen vaker het slachtoffer te worden van bedreiging.

In 2007 waren 3600 kinderen tussen 0 en 18 jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen 0 en 12 jaar zijn er bijna netzoveel jongens (48%) als meisjes (52%) slachtoffer van huiselijk geweld. Daarnaast zijn kinderen tot 18 jaar in 13,6 % van de incidenten getuige van huiselijk geweld.
Provincie:
Tag(s):