vrijdag, 12. december 2008 - 13:58

Politie spoort 105 veroordeelden op om DNA

Tilburg

De politie Midden en West Brabant heeft woensdag 10 december en donderdag 11 december 2008 een grote opsporingsactie gehouden die gericht was op personen die hun DNA-materiaal nog moesten afstaan. Dit heeft de politie vrijdag 12 december bekendgemaakt.

Er werden in totaal 105 personen opgespoord en gearresteerd. In de cellencomplexen in Tilburg, Bergen op Zoom en Breda werd van hen wangslijm afgenomen. Hun DNA-materiaal wordt opgeslagen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut.

Enkele tientallen agenten gingen beide dagen van 's-ochtends vroeg tot middernacht actief op zoek naar personen die nog celmateriaal moesten afstaan ten behoeve van DNA-onderzoek. Het ging om personen die door de rechter veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven en zich tot op heden onttrokken aan de oproep om zich te melden.

Verplichting
Sinds februari 2005 zijn veroordeelden verplicht om hun DNA af te staan. Veroordeelden die niet in een gevangenis of inrichting zitten, krijgen een bevel van de officier van justitie om zich te melden om celmateriaal af te staan. In de politieregio Midden en West Brabant werden nog 160 personen om deze reden gezocht.

De politie trof 55 mensen niet thuis, waren verhuisd of om andere redenen niet te traceren. Van degenen die wel aangetroffen werden, is DNA-materiaal afgenomen. Dat gebeurde door met een wattenstaafje wangslijm af te nemen. Een korte en pijnloze procedure.

Geloofwaardigheid
De actie was gericht op veroordeelden die tot op heden geen gevolg gaven aan de herhaalde oproepen van Justitie om zich te melden. De actie richtte zich juist op hen uit oogpunt van geloofwaardigheid van de rechtshandhaving.

Preventief effect
Met de actie verrichtte de politie een van haar normale taken, namelijk uitvoering geven aan een wettelijk voorschrift en rechterlijke vonnissen. Daarnaast verwacht de politie een aantal oude openstaande zaken te kunnen oplossen door de landelijke DNA-databank te vullen met dit nieuwe materiaal.

Verder mag er ook vanuit gegaan worden van een preventieve werking. De wetenschap dat het DNA-profiel is opgenomen in de landelijke databank, zal wellicht een aantal personen er van weerhouden om nieuwe strafbare feiten te plegen.

Resultaten
Op woensdag 10 december lag de nadruk op de politiedistricten Tilburg en Oosterhout. Die dag werd van 51 personen DNA-materiaal veilig gesteld.
Donderdag 11 december waren agenten actief in de politiedistricten Bergen op Zoom en Breda. In deze districten leverden 54 veroordeelden hun celmateriaal in.

Een paar mensen hadden ook nog andere zaken openstaan (gerechtelijke vonnissen, gevangenisstraffen en boetes) die vanzelfsprekend ook meteen werden afgewerkt. Zo moest een 49-jarige Tilburger nog een gevangenisstraf van 275 dagen ondergaan en een geldboete van € 40.000,- betalen.

Het totaal kwam daarmee op 105 personen. De komende tijd blijft de politie Midden en West Brabant actief speuren naar de 55 veroordeelden wiens DNA nog niet in de DNA-databank zit, zij het minder intensief en grootschalig dan de afgelopen twee dagen. Verder staan de nog gezochte personen vermeld in het landelijke opsporingsregister van politie en justitie.
Provincie:
Tag(s):