dinsdag, 24. juni 2008 - 15:17

Politie start weer met hennep-controles vanuit de lucht

Venray

Het samenwerkingsverband Het Groene Goud start op 25 juni samen met de LLTB weer de bakenactie op maïsvelden in het politiedistrict Venray. De actie bleek vorig jaar een succesvol middel om de hennepteelt in de koude grond tegen te gaan, zo meldt de gemeente Venray. Naast controles van de koude grond, vinden diezelfde dag ook controles van loodsen en schuren plaats.

Agrariërs in het politiedistrict Venray kunnen zich voor de actie aanmelden. Zij krijgen opvallende bakens in de vorm van oranje jerrycans die ze op hun veld moeten plaatsen. Vervolgens worden alle velden tijdens het groeiseizoen enkele keren gecontroleerd vanuit een helikopter. Hennep is in de groeitijd vanuit een helikopter goed te zien vanwege de verschillen in patroon. Een grondteam ondersteunt de helikopter, zij kunnen bij een mogelijke ontdekking van hennepteelt meteen ingrijpen. Het grondteam bestaat uit medewerkers van de gemeente, Groene Brigade en politie.

Alle velden worden gecontroleerd, of er nu bakens aanwezig zijn of niet. Alle eigenaren van velden zonder bakens moeten zelf kunnen aantonen dat hen geen blaam treft wanneer hennep wordt aangetroffen. Als ze dat niet kunnen, draaien ze op voor de kosten van het opruimen en krijgen ze geen vergoeding. Daarom adviseert de gemeente eigenaren om de maïsvelden goed te controleren.

In 2007 deden 92 boeren mee aan de bakenactie en zijn er in totaal 722 hennepplanten in maïsvelden aangetroffen tegen 42.000 planten in 2005. Het preventieve effect is dus erg groot. De doelstelling om bedrijfsmatige hennepteelt op de koude grond uit te roeien is in 2007 gerealiseerd.

Het Groene Goud is een regionaal samenwerkingsverband, waarin bedrijven en overheidsinstanties samenwerken om illegale hennepteelt tegen te gaan. Door de samenwerking kan het project preventief en slagkrachtig te werk gaan. Naast de aanpak van illegale hennepteelt in de akkerbouwvelden, richt Het Groene Goud zich ook op loodsen en schuren en illegale hennepkwekerijen in woningen.
Provincie:
Tag(s):