woensdag, 1. oktober 2008 - 14:07

Politie stuurt motorrijder naar verkeerscursus

Woerdense Verlaat

De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 42 jarige motorrijder uit Linschoten en hem tot twee keer toe proces-verbaal gegeven voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ook meldt de politie hem aan bij het CBR om in aanmerking te komen voor een Educatie Maatregel Gedrag. Dit heeft de politie woensdag 1 oktober laten weten.

Nieuwe maatregel
Die maatregel is nieuw en is op 1 oktober van kracht geworden. De man reed vrijwel iedere dag met zeer hoge snelheden door onder andere Woerdense Verlaat en kwam daarbij soms los van de weg. De politie besloot na meerdere klachten gericht op hem te gaan controleren.

Op maandag 29 september kreeg de man voor zijn gedrag een proces-verbaal. Dit herhaalde zich op woensdag 1 oktober. Daarbij werd nu ook het rijbewijs ingenomen en werd hij bij het CBR aangemeld.

De man reed al enige tijd dagelijks op het traject Zegveld – Noorden met zeer hoge snelheden waarbij hij het overige verkeer in gevaar bracht of kon brengen. Na klachten daarover van andere weggebruikers en inwoners van Woerdense Verlaat, posteerde maandag 29 september een motorrijder van het Regionaal Verkeershandhavingsteam zich om 08.15 uur met de lasergun op de Milandweg.

Het duurde niet lang voordat de motor zich aandiende. Het motorgeluid duidde op een hoge snelheid. De motorrijder kreeg echter in de gaten dat er op snelheid gemeten werd en remde sterk af. Hij passeerde het meetpunt met 85 km/h. daar waar 80 km/h. de maximumsnelheid is.

Achtervolging
De motoragent besloot om hem te volgen en zag hem snel op hem uitlopen. Verder vertoonde hij gevaarlijk rijgedrag en kwam bij verkeersdrempels met beide wielen los. Op de Kousweg in Noorden moest hij door het drukke verkeer afremmen waardoor de motoragent hem aan de kant kon dirigeren en hem een proces-verbaal kon geven.

De politie had na afhandeling van deze zaak niet direct het gevoel dat de man nu tot inkeer was gekomen en zijn verkeersgedrag zou verbeteren. Het Regionaal Verkeershandhavingsteam van Politie Hollands Midden besloot dan ook om woensdag 1 oktober op dezelfde tijd en plaats weer gerichte snelheidscontrole te houden.

Kennelijk had hij deze controle niet door en passeerde de lasergun met een snelheid van 110 km/h. daar waar 60 km/h. de maximumsnelheid is. Opnieuw ging een motoragent hem achterna. Er werd gereden via Zevenhoven en Vrouwenakker naar Hoofddorp.

Tijdens deze rit werd vastgesteld dat hij veel te snel reed ondanks het slechte weer, veel risico’s nam bij het inhalen en doorgetrokken strepen negeerde. In Hoofddorp lukte het de politie om de motorrijder aan de kant van de weg te zetten, kreeg hij nogmaals een proces-verbaal en werd zijn rijbewijs ingenomen.

EMG
Per 1 oktober 2008 is de Educatie Maatregel Gedrag (EMG) van kracht. Wanneer de politie constateert dat een bestuurder van een motorvoertuig gedurende één rit de verkeersregels ernstig overtreedt of zich schuldig maakt aan risicovol gedrag, kan een bericht naar het CBR worden gestuurd.

Deze bepaalt dan of de EMG moet worden gevolgd. De maatregel bestaat uit een gesprek van drie cursusdagen die door de cursist zelf betaald moet worden; de kosten hiervan bedragen € 750, 00. Als een overtreder niet opdaagt, dan wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard.
Provincie:
Tag(s):