vrijdag, 17. oktober 2008 - 9:56

'Politie vaak terughoudend met gebruik geweld'

Apeldoorn

De politie maakt in het algemeen terughoudend gebruik van haar geweldsbevoegdheid. In de meeste gevallen van geweldgebruik, ongeveer 90%, treedt op in aanhoudingssituaties. Maar omgekeerd wordt slechts in 4 % van de aanhoudingssituaties geweld gebruikt. Dit zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van een studie naar de hantering van haar geweldsbevoegdheid door de politie, die in opdracht van Politie en Wetenschap is uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het politiële geweldgebruik is veelal een reactie op het gedrag van burgers en betreft in de meeste gevallen lichte vormen van fysiek geweld: duwen, trekken, naar de grond brengen, klappen uitdelen e.d. In 20% van de gevallen wordt pepperspray gebruikt. Dat blijkt een effectief en relatief 'veilig' wapen met name in gevallen dat door burgers slag of steekwapens worden gebruikt.

Wel blijken politieambtenaren over het algemeen een krappere definitie van het gebruiken van geweld te hanteren dan de Ambtsinstructie 1994 voorschrijft. Dreigen met fysiek geweld, licht fysiek geweld zoals duwen en trekken en het (uit voorzorg) ter hand nemen van het vuurwapen worden veelal niet gezien als een vorm van geweldgebruik, hoewel dat volgens de Ambtsinstructie 1994 wel moet worden gemeld aan de meerdere.

De onderzoekers bepleiten het instellen van een landelijke geweldsmonitor waarin jaarlijks verslag wordt gedaan van de aard en omvang van het geweldgebruik en de beoordeling daarvan, inclusief de eventuele strafrechtelijke en tuchtrechtelijke afdoening.
Provincie:
Tag(s):