zaterdag, 12. januari 2008 - 9:51

Politie wil dichter bij de burger komen

Eindhoven

De politie Brabant Zuid-Oost heeft vorig jaar meer misdrijven opgelost dan in 2006. Het oplossingspercentage steeg, er werden minder misdrijven gepleegd en er kwamen minder aangiften binnen. Het aantal meldingen ging wel omhoog. Volgens korpschef Leon Kuijs bevestigen de cijfers van dit jaar en de afgelopen jaren dat veiligheid iets is van de lange adem. "We zijn op de goede weg en zullen de ingezette initiatieven die tot deze resultaten hebben geleid zeker doorzetten", aldus de korpschef.

Politie Brabant Zuid-Oost wil in 2008 nog dichter bij de burger komen, zo zegt Kuijs. Dat gebeurt onder meer door bestaande projecten als SMS-Alert en de website Politie.nl verder uit te bouwen. De politie gaat daarnaast dit jaar veel aandacht besteden aan woninginbraken. Dat betekent in de praktijk dat alle slachtoffers van een woninginbraak een herbezoek en een afloopbericht krijgen. Daarnaast wordt er regionaal een vakantiekaart ingevoerd.

De politie gaat ook de lokaal ernstige criminaliteit aanpakken. Hierdoor moet de overlast in de wijk, vooral veroorzaakt door jongeren, minder worden. Gebiedsgebonden politiezorg en gebiedsgebonden communicatie zijn daarbij volgens Kuijs belangrijke instrumenten.

Vorig jaar 150 midrijven meer opgelost dan het jaar ervoor. Het aantal meldingen nam toe van 91.329 tot 94.332, en het aantal aangiften daalde van 51.423 tot 50.1000.

Politie Brabant Zuid-Oost heeft in 2007 flink geïnvesteerd in de aanpak van de woninginbraken. Het aantal daalde van 4217 tot 3978. Daarnaast nam het oplossingspercentage van woninginbraken fors toe: van bijna 6 procent tot ruim 13 procent.

Enkele andere opvallende gegevens: dalingen van het aantal (brom)fietsdiefstallen (7267 naar 6612), inbraken in auto’s (8790 naar 7445), autodiefstallen (1554 naar 1339), zedenmisdrijven (626 naar 490) en bedrijfsinbraken (3496 naar 2960). Daartegenover stond een stijging van het aantal overvallen (94 naar 111). Vorig jaar kwamen in zuidoost-Brabant vier personen om het leven als gevolg van moord of doodslag. De politie heeft daarvan één zaak nog in onderzoek, de andere zaken zijn opgelost.
Provincie:
Tag(s):