dinsdag, 18. november 2008 - 13:03

Politiebond bezorgd over politie sterkte

Met een brief aan de Tweede Kamer wil de NPB, de oudste en grootste politievakbond van Nederland, aandacht vragen voor de zorgwekkende politiesterkte in Nederland. De bond zegt dat zij met de Rijksbegroting van 2009 geen andere conclusie kan maken dan dat het kabinet geen oog heeft voor de onverantwoorde onderbezetting van de basispolitiezorg in Nederland.

De NPB zegt dat het de politie steeds meer moeite kost om de uitstroom van werknemers op te vangen door voldoende instroom. Medio oktober moest minister Ter Horst naar aanleiding van Kamervragen toegeven dat ze niet wist hoeveel vacatures er binnen de korpsen openstonden en dat het wel een tijdje kon duren voordat ze over die informatie beschikte. Uit een oriënterend onderzoek van de NPB blijkt dat er in augustus/september van dit jaar in 11 van de 25 regiokorpsen 1.370 fte's aan vacatures in de basispolitiezorg openstonden en in de uitvoerende diensten van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 352 fte’s. Diverse werkbezoeken van de NPB hebben dat beeld bevestigd.

Ook de uitval door ziekte is een factor die de onderbezetting in de basispolitiezorg verergert, maar in de officiële cijfers niet is terug te vinden volgens de bond. Vorig jaar was het gemiddelde ziekteverzuim bij de Nederlandse politie 5,57 procent. In politiedistricten waar het werk structureel met (veel) te weinig mensen moet worden gedaan, zal volgens de NPB de fysieke en psychische belasting op de werkvloer alleen maar toenemen – met alle gevolgen van dien.

Met de brief aan de tweede kamer hoopt de bond dat er meer aandacht komt voor de politie sterkte. Zij realiseren zich dat de politieorganisatie zelf ook nog de nodige slagen kan maken, maar zijn van mening dat de politiek de sleutel in handen heeft om de politieorganisatie op sterkte te brengen.
Provincie:
Tag(s):