vrijdag, 28. maart 2008 - 13:29

Politiebonden gaan akkoord met CAO-voorstel Ter Horst

Den Haag

De politiebonden zijn vrijdag akkoord gegaan met het CAO-voostel van minister Ter Horst van 12 maart jongstleden. De bond NPB heeft zich bij zijn beslissing laten leiden door de uitkomst van de digitale ledenraadpleging die de afgelopen week is gehouden.

Daaraan namen tot teleurstelling van de bondsraad slechts 4169 NPB-leden deel oftewel 18 procent van de stemgerechtigde NPB-leden. Van de respondenten stemde 59,4 procent voor het aannemen van het voorstel en 39,6 procent voor het afwijzen ervan.

De VMHP had al eerder laten weten het aanbod van de minister te accepteren.
Provincie:
Tag(s):