dinsdag, 15. januari 2008 - 23:34

Politiebureau wordt hotel en appartementencomplex

Gorinchem

Het college van B&W heeft vandaag het ontwikkelconcept gekozen voor de locatie van het voormalige politiebureau aan de Smakheul. Unaniem is gekozen voor het concept van Heijmans Vastgoed. Dit plan gaat uit van de bouw van 20 appartementen en een hotel met 30 kamers.

Eind 2004 heeft de gemeente Gorinchem het voormalige politiebureau aan de Smakheul aangekocht. Doel was de regie in handen te houden ten aanzien van een (her)ontwikkeling op die locatie in combinatie met het oplossen van de verkeersproblematiek rondom parkeergarage Kazerneplein. Om hieraan invulling te geven is een ontwikkelingscompetitie gestart. Hiervoor zijn vijf ontwikkelende partijen geselecteerd. Drie van hen hebben een concept ingediend.

De selectie heeft uiterst zorgvuldig plaatsgevonden op basis van uiteenlopende criteria. Kort samengevat komt het erop neer dat de visie (het concept zelf) het zwaarst weegt. Daarnaast werden een oplossing voor de bestaande verkeersproblematiek rondom de parkeergarage Kazerneplein en de financiële consequenties van de plannen meegewogen.
Na de eerste selectieronde bleven twee partijen over. Uiteindelijk heeft het concept van Heijmans Vastgoed de meeste punten gekregen.

Het winnende plan gaat uit van de realisatie van 20 appartementen en een hotel met 30 kamers met bijbehorende faciliteiten. Dit wordt nieuw gebouwd na sloop van het bestaande complex.

Het bijbehorende parkeren wordt opgelost in een onder het gebouw gelegen 1-laagse parkeergarage. Door het ondergronds koppelen van deze nieuwe parkeergarage aan de bestaande parkeergarage Kazerneplein, wordt een nieuwe routing voor autoverkeer mogelijk gemaakt. Beide parkeergarages worden toegankelijk via de bestaande (maar verdubbelde) entree aan de Pompstraat. Automobilisten verlaten de parkeergarages – in tegenstelling tot de huidige situatie – aan de zijde van de Smakheul en worden via de Westwagenstraat de stad weer uitgeleid.

Het gemeentebestuur heeft nog enkele aanvullende wensen die wellicht in het plan opgenomen kunnen worden. Bijvoorbeeld de aanleg van een tweede ondergrondse parkeerlaag. Hierover zal nog nader gesproken moeten worden. De raad zal over de financiële consequenties van het gehele plan eerst toestemming moeten geven, wat zal naar verwachting in april 2008 zal kunnen plaatsvinden. Vervolgens kan de gemeente met Heijmans een koop-/realisatieovereenkomst sluiten en kan aan het verdere verloop een planning worden gehangen.
Provincie:
Tag(s):