dinsdag, 14. oktober 2008 - 12:49

Politiekorpsen voldoen niet aan nieuwe eisen gegevens-bescherming

Groningen

Uit een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) blijkt dat de meeste regiopolitiekorpsen niet waren toegerust op de eisen die de Wet politiegegevens (Wpg) stelde na het inwerking treden op 1 januari 2008. Zo hadden de zogenaamde politie-infodesken geen volledig beeld van de wijzigingen die zij moesten doorvoeren op de wet te waarborgen. Door de Wpg zijn de mogelijkheden voor de verwerking van politie-informatie uitgebreid.

Ten tijde van het onderzoek bleek ruim een kwart van de 25 regionale korpsen niet aan ‘logging’ van bevragingen uit het bijzondere register te doen. Van de korpsen die de bevragingen wel ‘loggen’ bleek het overgrote deel de ‘loggingen’ niet structureel te controleren.

Volgens de woordvoerder van de raad van Hoofdcommissarissen is men bij de politie hard bezig om de techniek en procedures af te stemmen op de Wpg. ‘Er is een landelijk projectleider die de regiokorpsen ondersteunt in het doorvoeren van de materie. Men was al bezig om de alle politiekorpsen over te laten gaan op één type systeem en daar komen de maatregelen van de Wpg nog eens bij. Dit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd’.

Door het verruimen van de mogelijkheden met de politie-informatie, zal het delen hiervan met derden op papier moeten worden vastgelegd. Ook de bevragingen door agenten zelf, zal in de toekomst op naam gelogd worden.
Provincie:
Tag(s):