donderdag, 18. december 2008 - 9:15

Politietop ontvangt forse toelagen

De Bilt

Uit vertrouwelijke salarisgegevens trekt de Nederlandse Politiebond (NPB) dat de Nederlandse politietop jaarlijks een flinke bonus opstrijken boven hun normale salaris. Volgens de bond zou dit gaan om enkele tienduizenden euro's. 'De hoofdlijn is dat er onevenredig veel bonussen worden verstrekt in de top van de politie,' aldus NPB-voorzitter Han Busker

Van 20 politieregio's is bekend wat de korpschef bovenop zijn gewone salaris aan extra toelages/meeruren kreeg. Van zes regio's zijn de gegevens zo aangeleverd dat de NPB geen conclusies kan trekken over de beloning van de korpschef. 'Een hoofdcommissaris zit dik boven de ton, daar is op zich niets mis mee, daar zijn afspraken over gemaakt. Maar waarom je dan via allerlei regelingen dat salaris nog moet optoppen, is wat ons betreft een grote vraag,' aldus Busker

De NPB is niet tegen het geven van toelagen, maar het moet eerlijk gebeuren. Iedereen moet ervan kunnen profiteren, van hoog tot laag. Busker: 'Je komt uit op tienduizenden euro's die aan bonussen aan de top van de politie zijn verstrekt in het verleden. Maar bij de gewone agent raken we niet over de duizend euro, en dat is wel iets dat ons verbaast.'
Provincie:
Tag(s):