donderdag, 25. september 2008 - 18:36

Poort van Nederland begint vorm te krijgen

Venlo

De ontwikkeling van de Poort van Nederland en het grensemplacement aan de A67 begint concrete vormen aan te nemen. Op de planning staan de herinrichting van het parkeerterrein, de aanleg van een strook voor verkeerscontroles en een voor exceptioneel transport, een restaurant met winkel en tankstation.

Rijkswaterstaat neemt een gedeelte van de herinrichting van het grensemplacement voor zijn rekening. Het parkeerterrein aan de A67 wordt heringericht, waardoor er voldoende parkeercapaciteit voor zowel vrachtwagens als personenauto’s ontstaat. Er wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid om transportcriminaliteit tegen te kunnen gaan. Daarnaast zijn er plannen voor een strook voor verkeerscontroles en een speciale strook voor exceptioneel transport. De eigenaar van het huidige restaurant aan de grens, heeft twee bouwaanvragen ingediend voor een restaurant met winkel en een tankstation. Venlo staat achter deze plannen.

Voor een aantal van de plannen moet vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend, de gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft voor het project voor het jaar 2009 al een bedrag van vier miljoen euro toegezegd.

De herinrichting van het grensemplacement maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Poort van Nederland. Deze ontwikkeling bestaat naast de herinrichting van het grensemplacement ook uit de bouw van een breed ecoduct om het wild vrije doorgang te geven óver de snelweg en de grens heen. Daarnaast wordt de kleine grensovergang op de Herunger Berg opnieuw ingericht. De Poort van Nederland zou in 2012 klaar moeten zijn, voordat de Floriade van start gaat. Als entree van Nederland en visitekaartje van de gemeente, maar ook voor een veilige en soepele afhandeling van het verkeersaanbod.
Provincie:
Tag(s):