donderdag, 2. oktober 2008 - 21:47

Port community systemen Rotterdam en Amsterdam gaan samen

Rotterdam

Per 1 juli 2009 krijgen de havens van Rotterdam en Amsterdam één gezamenlijk port community systeem. De organisaties achter de huidige twee systemen - Port infolink in Rotterdam en PortNET in Amsterdam - gaan daarvoor in elkaar op. De nieuwe organisatie zal de klanten van beide havens via één port community systeem een nog bredere dienstverlening bieden voor zowel hun onderlinge informatie-uitwisseling als die met de havenautoriteiten en de Douane.

De realisatie van één port community systeem is een grote wens van het (internationale) bedrijfsleven dat veelal via beide havens werkt. Ook overheden zoals de Douane zien de voordelen. De samenwerking zal in de praktijk betekenen dat de deelnemers aan PortNET per medio 2009 voor hun informatie-uitwisseling de services van Port infolink kunnen gaan gebruiken. Deze worden geschikt gemaakt voor de Amsterdamse situatie. Het bestaande systeem (ERINet) van PortNET zal dan worden afgebouwd. Voor de Rotterdamse klanten van Port infolink verandert in het dagelijks gebruik van de huidige services niets.

Een tweede element in de krachtenbundeling is de ontwikkeling van een geheel nieuw technisch platform met bestaande en nieuwe functionaliteit om het gezamenlijke port community systeem klaar te maken voor de toekomst. Daarvoor zal bij de inrichting van het nieuwe systeem rekening worden gehouden met open standaarden, waardoor koppelingen met externe systemen eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Door de sterktes van Port infolink en PortNET hierbij te combineren wordt een belangrijke synergie mogelijk op weg naar een optimaal eindresultaat. In de loop van 2010 moet het nieuwe platform beschikbaar komen.

Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam hebben als eigenaren van respectievelijk Port infolink en PortNET, in nauw overleg met hen beide, eind augustus afgesproken om tot één organisatie en één gezamenlijk port community systeem te komen. Deze afspraak wordt de komende periode verder geformaliseerd. Het streven is om beide organisaties al per 1 januari 2009 te integreren.

Port infolink versterkt de concurrentiekracht van de haven van Rotterdam door het optimaliseren van de informatiestromen en werkprocessen van bedrijven en overheden. Port infolink doet dat door het ontwikkelen van een havenbreed Port Community Systeem met doelgroepgerichte services die eenvoudige en efficiënte informatie-uitwisseling mogelijk maken. Momenteel biedt het Port Community Systeem 24 verschillende services en telt het circa 4500 gebruikers die jaarlijks meer dan 20 miljoen elektronische berichten versturen. Port infolink is opgericht in 2002 in een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam (100% aandeelhouder), de Douane en de havenondernemersorganisatie Deltalinqs.

De afgelopen zes jaar heeft PortNET als publiek/private samenwerkingsorganisatie met succes de ontwikkeling en het gebruik van informatie- en communicatie­technologie (ICT) in de havens van het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied gestimuleerd. Havengerelateerde bedrijven en overheden werken nu nauw samen op het gebied van elektronische informatie-uitwisseling.

PortNET richt zich met name op de ontwikkeling en exploitatie van ICT-toepassingen in de haven, waarmee overheden en bedrijven onderling op betrouwbare wijze elektronisch informatie kunnen uitwisselen. Concreet gaat het om systemen die enerzijds voor de bedrijven een centraal overheidsloket vormen en anderzijds de mogelijkheid bieden om aan de verschillende overheidsinstanties kwalitatief goede en betrouwbare informatie te verstrekken. Hiermee kan een daadwerkelijke administratieve lastenverlichting worden geboden, zoals de overheid die voorstaat in haar beleid.
Provincie:
Tag(s):