woensdag, 2. juli 2008 - 18:54

Positie Rotterdam in waterstof versterkt

Rotterdam

De productiecapaciteit van waterstof in de Rotterdamse haven wordt aanzienlijk uitgebreid. Het Franse Air Liquide investeert € 160 miljoen in een fabriek met een capaciteit van 130.000 ton per jaar op de Maasvlakte. Deze wordt primair gebruikt om de nieuwe naburige biodieselfabriek van Neste te voorzien. Het resterende deel gaat via het eigen pijpleidingsysteem van Air Liquide naar andere locaties in Noordwest-Europa.

De fabriek moet in 2011 operationeel zijn. Air Liquide heeft al een waterstoffabriek in het Botlekgebied met een capaciteit van jaarlijks 30.000 ton. Ook Air Products produceert in de Botlek waterstof, zo’n 90.000 ton per jaar. De vraag naar waterstof is de laatste jaren toegenomen door strengere milieueisen. Het wordt in raffinaderijen gebruikt om het zwavelgehalte van brandstoffen terug te brengen. Hiernaast kan waterstof op zichzelf ook gebruikt worden als brandstof voor voertuigen.

Ter stimulering hiervan hebben de gemeenten Rotterdam en Amsterdam op 20 juni een “Nationale Waterstof Coalitie� opgericht. Rotterdam heeft als één van de weinige regio’s in de wereld al een waterstofinfrastructuur. Er lopen al twee waterstofpijpleidingen en er verplaatsen zich twee miljoen mensen binnen een straal van 30 kilometer van deze leidingen.

Op minder dan 500 meter bevinden zich reeds tien benzinestations waar in de toekomst waterstof geleverd zou kunnen worden. Wethouder Mark Harbers van Economische Zaken maakt zich dan ook sterk voor proefprojecten. Hij verlangt daarvoor een startbudget van € 90 miljoen. Dit zou voor de helft moeten komen uit het nationale Fonds Economische Structuurversterking en de rest vooral van marktpartijen.

“Rotterdam is de ideale regio voor de ontwikkeling van grootschalige en duurzame waterstof toepassingen", vindt ir. Pim Meyboom. Hij is product manager waterstof bij Air Products. "Rotterdam is een belangrijk centrum voor energievoorziening en beschikt als één van de weinige steden in de wereld over een eigen waterstofinfrastructuur�. Air Products participeert in talrijke voorbeeldprojecten. Het heeft al meer dan 75 tankstations gebouwd, waar waterstof getankt kan worden. In Californië voor de Hydrogen Highway en in Peking waar tijdens de Olympische Spelen waterstofbussen worden ingezet voor het vervoer van sporters en toeschouwers. Onlangs heeft Air Liquide een contract ondertekend voor de bouw van een waterstoftankstation in Londen. Daar gaan met ingang van 2010 tien waterstofbussen rijden.
Rotterdam zal een belangrijke rol spelen bij de levering van waterstof voor dit project.

Bron : Port of Rotterdam
Categorie:
Tag(s):