zaterdag, 2. februari 2008 - 10:18

Postcode Loterij doneert 2 miljoen aan de vogels

Zeist

De Vogelbescherming Nederland heeft een donatie van 2 miljoen euro ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. Met dit geld kan een belangrijke stap voorwaarts worden gezet bij de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Het bedrag zal door Vogelbescherming worden besteed aan bescherming van specifieke vogels in het boerenland en waterrijke gebieden, waaronder de Waddenzee.

Ook zet de natuurbeschermingsorganisatie zich in voor de vogels in het stedelijk gebied. Meer en meer werkt de organisatie samen met gemeenten om te zorgen dat de diversiteit in stadsvogels behouden blijft en toe zal nemen.

Dit voorjaar start de vereniging de campagne 'Beleef de lente' waar mensen via webcams de broedperiode van vogels kunnen meebeleven, zoals bij de ijsvogel en lepelaar. Later in het jaar gaat een kustvogelcampagne van start.
Provincie:
Tag(s):